S. 65 (2019)

Mục lục

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phương trình tán sắc chính xác của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian có ứng suất trước phủ một lớp mỏng có ứng suất trước Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 3
Nghiên cứu chế tạo đầu đo áp lực trong môi trường đất Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG THẮNG, NGUYỄN THÁI HOÀNG 11
Tính toán tiềm năng khí Mê-tan từ bãi chôn lấp chất thải rắn Nam Sơn, Hà Nội Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THẾ NGUYÊN, PHẠM QUỲNH THÊU 17
Tiếp cận ngưỡng hoạt động của hệ thống trong đánh giá tình trạng thiếu nước – Áp dụng cho huyện Krong Pa - tỉnh Gia Lai Tóm tắt PDF
VŨ THỊ VÂN ANH, NGUYỄN THỐNG, PHAN THỊ THÙY DƯƠNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT 26
Tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên nước thượng lưu vực sông Đồng Nai (thuộc lãnh thổ Tây nguyên) Tóm tắt PDF
NGÔ THỊ NHỊP, NGUYỄN LẬP DÂN, PHAN THỊ THANH HẰNG 36
Sử dụng cốt liệu nhẹ Keramzit và xỉ bọt chế tạo bê tông nhẹ ứng dụng trong các công trình xây dựng Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ 43
Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HƯỚNG 51
Ðánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG BÌNH, VŨ HUY CÔNG, VÕ NGỌC DƯƠNG 58
Nghiên cứu điều kiện biên tín hiệu cho hệ thống đóng nhanh van đầu đường ống áp lực của trạm thủy điện Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, NGUYỄN VĂN SƠM 67
Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt các sông chính vùng ven biển đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
NGUYỄN VŨ VIỆT, NGUYỄN ĐỨC PHONG 74
Nghiên cứu đánh giá trạng thái dinh dưỡng vùng lõi vịnh Xuân Đài, Phú Yên bằng mô hình chỉ số Assets Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THẾ NGUYÊN 82
Khảo sát thực nghiệm giảm lực cản bằng các chất phụ gia của dòng chảy rối trong ống mao dẫn (capillary) Tóm tắt PDF
NGUYỄN ANH TUẤN 91
Tải lượng ô nhiễm nước thải lưu vực sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt PDF
PHAN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN VĂN KIÊN 95
Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả bộ xúc tác ba thành phần trên động cơ ô tô con Tóm tắt PDF
NGUYỄN THẾ LƯƠNG 103
Một số nhận định về đặc trưng của dòng thấm qua đập đất dựa trên phương pháp thủy hóa và đồng vị bền Tóm tắt PDF
HUỲNH THỊ THU HƯƠNG, LÊ VĂN SƠN, LÊ THANH TÀI, PHAN THI LUAN 109
Nghiên cứu ứng dụng mô hình Swat đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Công Tóm tắt PDF
BÙI QUANG HƯƠNG, UÔNG HUY HIỆP, BÙI VĂN HÙNG, BÙI VĂN DŨNG 117
Giải pháp chỉnh trị ổn định lòng dẫn khu vực hợp lưu khi chuyển lũ lưu vực, áp dụng cho hợp lưu Khe Trí – Ngàn Trươi Tóm tắt PDF
LÊ VĂN NGHỊ 124
Nghiên cứu chế độ thủy lực và phương án cải tạo tràn xả lũ Mỹ Lâm – Phú Yên bằng mô hình Flow 3D Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THU HIỀN, NGUYỄN VĂN CHIẾN 133
Khả năng điều tiết giảm lũ thường xuyên của hệ thống hồ chứa bản Mồng và sông Sào trên lưu vực sông Hiếu tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
LÊ VĂN NGHỊ 140
Nghiên cứu ứng dụng camera kết hợp hệ thống cọc tiêu quan trắc và tính toán các tham số sóng vùng sóng vỡ ven bờ tại khu vực biển Cửa Đại, Hội An Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC THẾ, DƯƠNG CÔNG ĐIỂN, TRẦN THANH TÙNG, NGUYỄN TRUNG VIỆT 148
Cách tiếp cận mới xử lý dữ liệu ảnh viễn thám Radar Sentinel-1 vào việc xây dựng đường đặc tính hồ chứa Tóm tắt PDF
NGUYỄN VŨ VIỆT, NGUYỄN QUỐC HIỆP 155
Đánh giá khả năng của mô hình Swat trong mô phỏng chế độ thủy văn ở lưu vực sông Công, Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN VIỆT ANH 163


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941